چايي ساز

 • TM-213 G

  بدنه استيل چاي ساز 2 در 1 کنترل کننده استريکس گرم نگه دار، صافي استيل قطع کننده دستي و خودکار…
  ناموجود
 • TM-214 G

  چای ساز گرم نگه دار چراغ آبی رنگ دارای صافی قوری کنترل کننده استریکس تنظيم درجه حرارت قوري قوری و…
  ناموجود
 • TM-312 ST

  چاي ساز بدنه استیل 13 دکمه عملکرد داراي قوري اضافه کنترل کننده استریکس قابليت درست کردن قهوه
  ناموجود
 • TM-A411 W

  نشانگر ميزان آب چاي ساز هوشمند قابليت پيش تنظيم ظرفيت کتري 1.5 ليتر کنترل کننده استريکس مخزن جداگانه آب قوري…
  ناموجود