پرتابل

 • H12NR1

  نصب آسان دارای برچسب انرژیB قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی سرمایش و گرمایش 12000 مجهز به…
  ناموجود
 • H12PDR1

  نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سرمایش و گرمایش 12000 دارای قدرت پرتاب باد قوی قابلیت…
  ناموجود
 • H9NR1

  نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی سرمایش و گرمایش 9000 قابلیت…
  ناموجود
 • H9TR1

  نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سرمایش و گرمایش9000 دارای قدرت پرتاب باد قوی قابلیت تنظیم…
  ناموجود