مسابقات سام

احتراما به اطلاع مي رساند، شرکت سام به مناسبت روز مادر و همچنین روز درختكاري اقدام به برگزاري مسابقه اينستاگرامي با

عنوان ((مادر قلب خانه، درخت قلب زمين)) نموده است.

از کليه عزيزان دعوت مي شود به همين مناسبت نهالي را با همياري مادر خود كاشته و عكس آن را به همراه لوگو سام

اينستاگرام سام ارسال فرمایند.


بديهي است وجود المان هاي سام در عكس ها ضروري می باشد.


شايان ذکر است، ٥ عکس برنده بر اساس تعداد لایک و همچنين با نظر هيئت داوران انتخاب خواهند شد.

مهلت ارسال عكس: 1396/12/20

اطلاعات بيشتر در اينستاگرام سام به آدرس :https://www.instagram.com/samgroup_co/