لوازم خانگی کوچک

 • hm-520-w-samgroup

  HM-520 W

  توربو 4 تیغه 750 وات بدنه سفید مخلوط کن بازوی همزن شفت استیل سرعت متغیر پارچ 600 میل خرد کن…
 • hm-610-str-samgroup

  HM-610 STR

  توربو 4 تیغه 750 وات مخلوط کن بدنه استیل شفت استیل سرعت متغیر مشکی رابرایز
 • hm-620-str-samgroup

  HM-620 STR

  توربو 4 تیغه 750 وات مخلوط کن بدنه استیل بازوی همزن شفت استیل سرعت متغیر پارچ 600 میل مشکی رابرایز…
 • IR-3010 BL/GN

  ضد چکه 1400 وات کنترل بخار کف سرامیک خاموش کننده اتومات
 • IR-4018 BL/Y

  ضد چکه ضد اهک 2200وات کنترل بخار کف سرامیک مخزن 300 میلی تمیز کننده خودکار خاموش کننده اتومات
 • IR-4020 R

  ضد چکه ضد اهک 2200وات  کنترل بخار کف سرامیک مخزن 300 میلی تمیز کننده خودکار خاموش کننده اتومات
 • IR-4025 BL

  ضد چکه ضد اهک 2200وات کنترل بخار کف سرامیک مخزن 300 میلی نمایشگر دیجیتال تمیز کننده خودکار خاموش کننده اتومات
 • ir-4030-gn-samgroup

  IR-4030 GN

  ضد اهک ضد چکه 2200وات کنترل بخار کف سرامیک مخزن 300 میلی نمایشگر دیجیتال تمیز کننده خودکار خاموش کننده اتومات
 • ir-5025gn-samgroup

  IR-5025GN

  ضد اهک ضد چکه 2400وات  کنترل بخار کف سرامیک مخزن 300 میلی تمیز کننده خودکار خاموش کننده اتومات
 • ir-5030bk-samgroup

  IR-5030BK

  ضد اهک ضد چکه 2200وات کنترل بخار کف سرامیک مخزن 300 میلی نمایشگر دیجیتال تمیز کننده خودکار خاموش کننده اتومات
 • ir-5035-bl-samgroup

  IR-5035 BL

  ضد چکه ضد اهک 2400وات  کنترل بخار کف سرامیک مخزن 300 میلی تمیز کننده خودکار کف رزیلیوم کامپوند خاموش کننده…
 • jc-g-400-st-samgroup

  JC-G 400 ST

  800 وات مخلوط کن ورودی سیب کامل اسموتی ساز  آسیاب آب میوه گیری 4 کاره ثطع کننده خودکار موتور دارای…