چایی ساز

 • TM-214 G

  چای ساز گرم نگه دار چراغ آبی رنگ المنت 360 درجه دارای صافی قوری ترموستات استریکس قوری و کتری شیشه…
  موجود
 • TM-312 ST

  13 کلید قهوه ساز کتری استیل 2 عدد صافی استیل ترموستات استریکس 2 قوری استیل و شیشه ای
  موجود
 • TM-312ST

  چاي ساز  13 کليد قهوه ساز کتري استيل ترموستات استريکس 2 عدد صافي استيل 2 قوري استيل و شيشه اي
  موجود
 • TM-A411 W

   سفید اتوماتیک چای ساز هوشمند قابلیت تنظیم زمان کارکرد
  موجود