چایی ساز

 • tm-214-g-samgroup

  TM-214 G

  چای ساز گرم نگه دار چراغ آبی رنگ دارای صافی قوری کنترل کننده استریکس تنظيم درجه حرارت قوري قوری و…
  موجود نیست
 • tm-312-st-samgroup

  TM-312 ST

  قهوه ساز بدنه استیل 13 دکمه عملکرد داراي قوري اضافه کنترل کننده استریکس
  قابل فروش
 • tm-a411-w-samgroup

  TM-A411 W

  نشانگر ميزان آب چاي ساز هوشمند قابليت پيش تنظيم ظرفيت کتري 1.5 ليتر کنترل کننده استريکس مخزن جداگانه آب قوري…
  قابل فروش