ظرفشویی رومیزی

 • dw-t1305-s2samgroup

  DW-T1305 S

  6 نفره رنگ سیلور کریستال شور 6 برنامه شست و شو برنامه شست و شوی سریع
 • dw-t1305-w-samgroup

  DW-T1305 W

  6 نفره رنگ سفید کریستال شور  6 برنامه شست و شو برنامه شست و شوی سریع
 • dw-t1309-s-samgroup

  DW-T1309 S

  6 نفره رنگ سیلور دکمه تاخیر  کریستال شور  6 برنامه شست و شو صفحه نمایش دیجیتال برنامه شست و شوی…
 • dw-t1309-w-samgroup

  DW-T1309 W

  6 نفره رنگ سفید دکمه تاخیر کریستال شور 6 برنامه شست و شو صفحه نمایش دیجیتال برنامه شست و شوی…
 • dw-t1405-w-samgroup

  DW-T1405 W

   8 نفره رنگ سفید کریستال شور 6 برنامه شستشو برنامه شستشوی سریع
 • dw-t1410s-samgroup

  DW-T1410 S

    6 برنامه شستشو دو بازوی آب پاش مصرف آب 8 تا 11 لیتر چراغ هشدار باز نبودن شیر آب…
 • dw-t1410w-samgroup

  DW-T1410 W

  6 برنامه شستشو دو بازوی آب پاش مصرف آب 8 تا 11 لیتر چراغ هشدار باز نبودن شیر آب دکمه…