سیستم های تهویه مطبوع

 • samgroup-spilit-window

  CR18GR3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 18000 دارای ریموت کنترل مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم…
 • samgroup-spilit

  CS-C36SP3

  کم صدا سرمایش دارای برچسب انرژی A قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز و تک فاز (36000 ) مجهز به…
 • split-sard-garm-samgroup

  H12AUR1

  کم صدا طراحی زیبا دارای حالت خواب سرمایشی و گرمایشی مجهز به نمایشگر پنهان دارای برچسب انرژی A مجهز به…
 • split-sard-samgroup-co_

  H12DCR3

  کم صدا طراحی زیبا دارای حالت خواب سرمایشی و گرمایشی دارای برچسب انرژیA مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت تنظیم سرعت…
 • split-samgroup

  H12FR1

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت تنظیم سرعت…
 • split-samgroup-co_

  H12MKR1

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا دارای حالت خواب کم مصرف و اقتصادی خصوص مناطق معتدل مجهز به نمایشگر پنهان…
 • spliit-inverter-samgroup2

  H12MR1

  کم صدا نصب آسان  طراحی زیبا دارای حالت خواب کم مصرف و اقتصادی دارای برچسب انرژی A مجهز به نمایشگر…
 • h12nr1-samgroup

  H12NR1

  نصب آسان دارای برچسب انرژیB قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی سرمایش و گرمایش 12000 مجهز به…
 • h12pdr1-samgroup

  H12PDR1

  نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سرمایش و گرمایش 9000 دارای قدرت پرتاب باد قوی قابلیت…
 • split-sard-garm-samgroup

  H12VR3

  کم صدا نصب آسان طراحی زیبا دارای حالت خواب دارای برچسب انرژی B مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت تنظیم سرعت…
 • split-sard-garm-samgroup

  H18AUR3

  کم صدا طراحی زیبا دارای حالت خواب سرمایشی و گرمایشی دارای برچسب انرژیA مجهز به نمایشگر پنهان مجهز به کمپرسورGMCC…
 • split-sard-samgroup-co_

  H18DCR3

  کم صدا طراحی زیبا دارای حالت خواب سرمایشی و گرمایشی دارای برچسب انرژیA مجهز به نمایشگر پنهان قابلیت تنظیم سرعت…