پنجره ای

 • samgroup-spilit-window

  C18FP3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 18000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • cm18bp3-samgroup

  CM18BP3

  کم صدا کنترل مکانیکی دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن مناسب مناطق گرمسیری دارای قدرت پرتاب باد قوی…
 • cm18bp3-samgroup

  CM18BR3

  کم صدا کنترل مکانیکی  دارای برچسب انرژی B مناسب مناطق گرمسیری قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی…
 • saamgroup-window

  CM18GP3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 18000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • saamgroup-window

  CM18GR3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 18000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • cm18bp3-samgroup

  CM24BP3

  کم صدا کنترل مکانیکی  دارای برچسب انرژی B مناسب مناطق گرمسیری قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی…
 • saamgroup-window

  CM24GP3

  کم صدا  نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 24000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • saamgroup-window

  CM24GR3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 24000 مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای…
 • samgroup-spilit-window

  CR18BR3

   کم صدا کنترل مکانیکی دارای برچسب انرژی B مناسب مناطق گرمسیری قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی…
 • samgroup-spilit-window

  CR18GR3

  کم صدا نصب آسان کنترل مکانیکی سرمایشی 18000 دارای ریموت کنترل مناسب مناطق معتدل دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم…